Ugrás a tartalomra

Házirend

H Á Z I R E N D

 

A Rendelőintézet nyitvatartása, rendelkezésre állása

Hétfőtől csütörtökig 7h-től 20h-ig 
Pénteken 7h-től 16h-ig.

Éjjel és munkaszüneti napokon portai ügyelet és betegfogadás nincsen.

Szakrendelések rendelkezésre állása részletek: rendelő

 

A Dolgozókra vonatkozó szabályok

A közalkalmazottak és az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak kötelesek a számukra előírt munkaidőben pontosan és munkára kész állapotban megjelenni.

A váratlanul felmerülő, a munka felvételét akadályozó eseményt / betegség, egyéb / a munkatársak kötelesek aznap telefonon bejelenteni az illetékes, a munkabeosztást szervező vezetőjüknél.

A munkavégzés ideje alatt az Egészségügyi Szolgálat által biztosított védőruha, és a név és beosztást tartalmazó kitűző viselése kötelező.

Az egyes munkakörökre a munkavédelem által előírt védőfelszerelés viselése kötelező.

A dolgozók kötelesek munkahelyüket még időszakos távollét esetén is bezárni. Az esetleges személyzet nélkül és nyitva maradt rendeléseken lévő értéktárgyakért - a rendelő tulajdonát képezők esetében is - a rendelőben dolgozó munkatársak anyagi és fegyelmi felelőséggel tartoznak.

Ügyeletek (sürgős esetek számára): ügyelet

 

Portaszolgálat

Munkanapokon 17 órás szolgálatot lát el.

Munkanapokon a telefonközpont kezelése, a betegek személyes irányítása.

A portás szolgálati helyét csak szolgálati okból és helyettes biztosítása mellett
hagyhatja el.

A videokamera rendszer segítségével az épület közösségi terei (folyosók, lépcsők,
alagsor) történő események megfigyelése, szükség esetén intézkedés megtétele.

Rendkívüli esemény esetén a portás a gondnokot, az Intézet gazdasági vezetőjét,
főigazgató helyettesét vagy a főigazgatóját értesíti. Az esetleg szükségessé váló
intézkedéseket (tűzoltóság vagy rendőrség riasztása) azonnal megteszi.

Az Intézet központi telefonszáma: 356-50-44.

 

A betegek vizsgálatra jelentkezése

Vizsgálatra jelentkezés a személyi igazolvány, lakcím és a TAJ kártya, valamint a beutaló
köteles rendelések esetén- a beutaló- leadásával történik a Központi
Betegirányítóban.

Az előjegyzéssel dolgozó rendelések esetén előzetes időpont kérése szükséges.

Laboratóriumi vizsgálatra felvétel az előcsarnokban, az anyagvétel a laboratórium
helyiségében történik.

Nem előjegyzéses vizsgálatokra a vizsgálatokra történő behívás a betegirányítóban
történő bejelentkezés sorrendjében történik. A vizsgálatokra soronkívüliséget a
terhesek, kisgyermekkel érkezők illetve az egészségügyi dolgozók részére
tudunk biztosítani.

A kezelésre jelentkezők behívása a kezelés természetétől függően, az előjegyzés
szerint, kivéve az akut ellátást igénylő betegeket.

 

Külföldi állampolgárok és magyar biztosítással nem rendelkezők felvétele

 

Személyazonosságot, állampolgárságot, a Magyarországon is érvényes biztosítást
igazoló iratok bemutatásával. Fizetőköteles betegek a "Térítési Szabályzatot" az
ellátást végző rendelésen megtekinthetik. A rendelésen kiállított számlával a
pénztári órák alatt a Pénztárban, azon túl a kijelölt szakrendelésen történik a díj
kiegyenlítése.

 

Fizetésköteles betegek a térítési szabályzatot az ellátást végző rendelésen és a
betegirányítóban is megtekinthetik.

 

Betegek várakozása

Az épület minden szintjén kellő számú ülőhely valamint nemek szerinti WC
helyiség áll rendelkezésre. A mosdó mozgássérültek részére a lifttel megközelíhető
2. emeleten található.

A földszinti aulában italautomata működik.

A betegek és a dolgozók az épület egész területén gondosan ügyeljenek a
tisztaságra.

Az épület egész területén tilos a mobiltelefonok használata.

 

Takarítás

Rendszeres takarítás munkanapokon 5-7.30h között történik, a kétműszakos
rendelőkben 12.50h-14.30h között is. A rendkívüli esemény miatt szükségessé váló
takarítás az ügyeletes takarító feladata.

 

Panasz illetve észrevételi lehetőség

Panaszkönyv, mely a portán rendelkezésre áll.

Az Intézmény Főigazgatója az Igazgatóságon készséggel áll rendelkezésre.

A területi Betegjogi Képviselő (előzetes időpont egyeztetéssel) Hírek - betegjogi képviselő

 

Gazdasági Szolgálat

Munkaidő hétfőtől - csütörtökig 7-től 15.30-ig, pénteken 7-től 13-ig

Pénztár nyitva tartása: szerdán 8-tól 14.30-ig

A Gazdasági Szolgálat helyiségeiben csak az ott dolgozók, illetve hivatalos ügyben
odaérkezők tartózkodhatnak. Utóbbi esetben is egyszerre csak egy személy
jelenléte engedélyezhető.

 

Textilraktár, textília csere

Ruhacsere: hétfő, szerda 7h-tól 14 h-ig.

Új belépő felszerelése, kilépő dolgozó leszerelése szükség szerint.

 

Anyagvételezés, gyógyszerigénylés

Az anyagok igénylése negyedéves rendszerben történik, az e célra rendszeresített
igénylőlapok kitöltésével.

Gyógyszerigénylés: havonta a gyógyszer-igénylőkönyv kitöltésével.

Egyedi igények: a gazdasági vezetőnek írásban benyújtott igénylés alapján, a
rendelkezésre álló keretek függvényében.

 

Műszaki problémák megoldása

Karbantartási, kisjavítási munkaigénylések bejelentése munkalapon, a gondnoknak
leadva.

Saját erővel megoldható javítások lehetőség szerinti legrövidebb időn belül
elvégzésre kerülnek/ anyagbeszerzés időigénye/.

A külső szakember, illetve cégek igénybevételi igénye, a működőképesség
biztosítása, a rendelkezésre álló keretek szerint.

 

Fűtési szolgáltatás rendje

A fűtési szezon október 15-től április 15-ig tart. Rendkívüli időjárás esetén a
gazdasági vezető- a ruhatár meghosszabbított működtetésének elrendelésével
együtt - további temperáló fűtést engedélyezhet.

A rendelőben a melegvíz szolgáltatás folyamatos

 

Dohányzásra vonatkozó szabályok

Az Intézet egész területén, valamint a bejárattól számított 10 méteren belül 
tilos a dohányzás!