Ugrás a tartalomra

Urológus szakorvos munkakör

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő : heti 8 óra

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 Budapest, Maros utca 16/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Urológia szakrendelés keretében szakorvosi feladatok ellátása a jogszabályokban meghatározottaknak és a szakmai kompetenciáknak megfelelően, a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

Egyetem, urológia szakvizsga,

 

magyar állampolgárság, büntetlen előélet, MOK tagság, érvényes orvosi működési engedély, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság, koronavírus védőoltás igazolás

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, alkalmazás esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, működési nyilvántartási engedély.Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bús Attiláné nyújt, a +36204141849 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata címére történő megküldésével (1122 Budapest, Maros utca 16/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 152/6/Mü/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Urológus szakorvos.

 

Elektronikus úton Bús Attiláné részére a buskata@marosrendelo.hu E-mail címen keresztül

 

Személyesen: Bús Attiláné, Budapest, 1122 Budapest, Maros utca 16/b. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Három tagú bíráló bizottság dönt a pályázati feltételeknek teljes körűen megfelelő pályázók személyes meghallgatása után.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

https://marosrendelo.hu/hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A részmunkaidővel kapcsolatban rugalmasak vagyunk, megállapodás kérdése a pontos óraszám. Teljes állásban is várjuk a jelentkezőket.