Ugrás a tartalomra

Röntgen asszisztens munkakör

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 , Maros utca 16/b.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A radiológiai és ultrahang rendelésen röntgen asszisztensi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) A munkaköri leírásban foglaltak alapján szakmai képesítésének megfelelő asszisztensi feladatok ellátása. az irányadók.          

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

 

•         Középfokú képesítés, röntgen asszisztens vagy képalkotó diagnosztikai asszisztens, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, MESZK tagság, érvényes működési engedély, egészségügyi alkalmasság, koronavírus védőoltás igazolás

 

Elvárt kompetenciák:

•         rugalmasság, önálló munkavégzés, nagyfokú tolerancia ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         iskolai végzettséget, MESZK tagságot, érvényes működési engedély meglétét igazoló dokumentumok másolata, 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, és nyilatkozat arról, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bús Attiláné nyújt, a +36204141849 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata címére történő megküldésével (1122 Budapest, Maros utca 16/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 151/6/Mü/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Röntgen asszisztens .

 

•         Elektronikus úton Bús Attiláné részére a buskata@marosrendelo.hu E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: Bús Attiláné, Budapest, 1122 Budapest, Maros utca 16/b. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Három tagú bizottság dönt a pályázati feltételeknek teljes körűen megfelelő pályázók meghallgatása után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         https://marosrendelo.hu/hu

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. november 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.